ورق های مشبک و پانچ

 

 

 توليد ورقهاي مشبك با دستگاههاي CNC  با مشخصات زير:

 

- ضخامت ورقهاي قابل پانچ از 0/5 ميليمتر الي 20 ميليمتردر فواصل و قطرهاي مختلف بصورت رديفي و زيگزالي

- ابعاد ورقهاي قابل پانچ از 1/25 الي 3 متر

- قالبهاي گرد از قطر 3mm الي 80mm

- قالبهاي لوبيايي از 10*2 ميليمتر الي 100*40 ميليمتر

- قالبهاي چهارگوش از 6*6 ميليمتر الي 80*80 ميليمتر

- قالبهاي شش ضلعي از ضلع  از 6 ميليمتر الي 60 ميليمتر