ماسه شوی حلزونی

این محصول به طور عمده برای کارخانه شن و ماسه، کار سایت ساخت و ساز و سد بتنی برای شستن، تقسیم بندی و طبقه بندی آبیاری ماسه های مختلف، مواد خود را به طور کامل از خوراک خام به شن و ماسه با کیفیت و خروجی شن موفق، با راحتی انجام می شود نهایی دور ریختنی. ویژگی های کلیدی، قادر به جدا کردن حتی مصالح به شدت خاک رس محدود: لباس پایین و تعمیر و نگهداری، به راحتی تنظیم به جای متفاوت مواد و نرخ خوراک، هر مدل از طیف گسترده ای توجه به نیازهای مشتریان مشخص شده است.